Chính sách bảo mật

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI ĐẾN

DesignBold thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký với chúng tôi, sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của DesignBold hoặc đăng nội dung trên trang web hoặc blog của DesignBold. Thông tin này được giới hạn trong địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào bạn đăng trên trang web của mình. Mật khẩu của bạn được lưu trữ an toàn bằng cách sử dụng hệ số công việc biến đổi, muối, hàm băm một chiều.

DesignBold tự động nhận và ghi thông tin vào nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, cookie và các trang bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng thu thập thông tin sử dụng khác như một phần của dịch vụ phân tích của mình để cải thiện dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không liên kết thông tin đó với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn gửi trong khi trên trang web của chúng tôi. DesignBold có thể thu thập thông tin thanh toán nếu bạn đăng ký dịch vụ phải trả tiền, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng và các thông tin khác cần thiết để xử lý giao dịch. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ chi tiết thanh toán nhạy cảm nào của bạn. DesignBold sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, nhận dạng và xác thực, cải thiện dịch vụ, hỗ trợ, liên hệ, nghiên cứu và báo cáo ẩn danh.

2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ NHẬN TỪ CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn truy cập trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi thông qua kết nối hoặc đăng nhập của bên thứ ba, ví dụ, thông qua Facebook Connect, bằng cách “theo dõi”, “thích”, thêm ứng dụng DesignBold, liên kết tài khoản của bạn với Dịch vụ DesignBold, v.v., bên thứ ba đó có thể chuyển một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng dịch vụ của mình cho DesignBold. Thông tin này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ID người dùng được liên kết với tài khoản của bạn (ví dụ: UID Facebook của bạn), mã thông báo truy cập cần thiết để truy cập dịch vụ đó, bất kỳ thông tin nào bạn cho phép bên thứ ba chia sẻ với chúng tôi, và bất kỳ thông tin nào bạn đã công khai liên quan đến dịch vụ đó. Bạn phải luôn luôn xem xét và nếu cần, hãy điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba trước khi liên kết hoặc kết nối chúng với Dịch vụ DesignBold. Bạn cũng có thể hủy liên kết tài khoản bên thứ ba của mình khỏi Dịch vụ bằng cách điều chỉnh cài đặt của bạn trên dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn hủy liên kết tài khoản bên thứ ba của mình, chúng tôi sẽ không còn nhận được thông tin được thu thập về bạn liên quan đến dịch vụ đó nữa.

3. THÔNG TIN PHÂN TÍCH

Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho Dịch vụ. Các công cụ này thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt hoặc thiết bị di động của bạn, bao gồm các trang bạn truy cập và các thông tin khác hỗ trợ chúng tôi cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin phân tích này ở dạng tổng hợp sao cho nó không thể bị thao túng một cách hợp lý để xác định bất kỳ người dùng cá nhân cụ thể nào.

4. COOKIE

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Nếu bạn từ chối tất cả các cookie, bạn không thể sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm của DesignBold yêu cầu bạn “đăng nhập” và bạn không thể tận dụng hết tất cả các dịch vụ. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. DesignBold sử dụng cookie của riêng mình cho một số mục đích, bao gồm:

  • Yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu sau một khoảng thời gian nhất định để bảo vệ bạn trước những người khác vô tình truy cập nội dung tài khoản của bạn. Theo dõi các tùy chọn bạn chỉ định trong khi bạn đang sử dụng Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của DesignBold.
  • Ước tính và báo cáo tổng quy mô đối tượng và lưu lượng truy cập của chúng tôi.
  • Tiến hành nghiên cứu để cải thiện nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của DesignBold.

5. ĐỊA CHỈ IP

DesignBold thỉnh thoảng có được địa chỉ IP từ người dùng tùy thuộc vào cách bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP, trình duyệt và thông tin phiên có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

  • Chẩn đoán và ngăn ngừa các sự cố dịch vụ hoặc công nghệ được báo cáo bởi người dùng hoặc kỹ sư của chúng tôi có liên quan đến địa chỉ IP được kiểm soát bởi một công ty web hoặc ISP cụ thể.
  • Ước tính tổng số người dùng truy cập các trang web của DesignBold từ các khu vực địa lý cụ thể.
  • Giúp xác định người dùng nào có quyền truy cập vào nội dung, dịch vụ hoặc tài nguyên nhất định mà chúng tôi cung cấp. Giám sát và ngăn chặn gian lận và lạm dụng.

6. THÔNG TIN HÓA ĐƠN

Khi bạn mua các mặt hàng trên các trang web của DesignBold, chúng tôi yêu cầu thông tin thanh toán của bạn để xử lý giao dịch. Chúng tôi sẽ giữ lại 4 chữ số cuối của số thẻ tín dụng và loại thẻ tín dụng của bạn, để bạn có thể xác định thẻ đó được sử dụng trong tương lai. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin thanh toán nào khác, vì thông tin này bị loại bỏ sau khi giao dịch của bạn được xử lý. Tất cả các giao dịch được xử lý qua kết nối SSL / TLS tiêu chuẩn của ngành, với mã hóa tối thiểu 128 bit.

7. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TRẺ EM

Các cá nhân dưới 13 tuổi bị cấm tạo hoặc sử dụng tài khoản thông qua DesignBold.com.

8. THÔNG TIN SỬ DỤNG, CHIA SẺ VÀ CÔNG BỐ

DesignBold không chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm hiểu về bạn từ việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ của DesignBold với những người khác trừ khi được mô tả trong chính sách này. Chúng tôi không chia sẻ, bán, thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo của họ.

DesignBold có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần hoàn thành giao dịch, vận hành hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của DesignBold hoặc để làm điều gì đó mà bạn đã yêu cầu chúng tôi làm. Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba khác như công ty xử lý thẻ tín dụng để lập hóa đơn cho bạn về hàng hóa và dịch vụ. Các bên thứ ba này bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo.

Khi bạn đăng ký DesignBold, chúng tôi sẽ thu thập thông tin tài khoản do người dùng gửi như tên người dùng và địa chỉ email để xác định người dùng và gửi thông báo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Khi bạn đăng nội dung trên các trang web hoặc blog của DesignBold, bạn có khả năng đăng nội dung có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân bạn. Nếu bạn đăng thông tin cá nhân trực tuyến mà mọi người có thể truy cập, bạn có thể nhận được tin nhắn không mong muốn từ các bên khác. Bạn nên lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong các lĩnh vực này có thể được đọc, thu thập và sử dụng bởi những người khác truy cập chúng.

9. BẢO MẬT VÀ BẢO MẬT

Không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro. Khi chúng tôi nhận được thông báo của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo an ninh trên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân về bạn. Thông tin tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu. Ngoài ra, mật khẩu của tài khoản của bạn được lưu trữ bằng cách sử dụng hệ số công việc biến đổi, mặn, thuật toán băm một chiều.

Ở một số khu vực nhất định, DesignBold sử dụng mã hóa SSL tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ việc truyền dữ liệu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây không phải là một đảm bảo rằng những thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm tường lửa và phần mềm máy chủ an toàn đó. Nếu DesignBold biết được vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ phù hợp. Bằng cách sử dụng DesignBold hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ đó. Chúng tôi có thể đăng thông báo trên các trang web áp dụng của chúng tôi nếu vi phạm an ninh xảy ra. Chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong những trường hợp này.

10. THAY ĐỔI ƯU ĐÃI VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình với DesignBold bất cứ lúc nào. Bạn có thể xóa tài khoản áp dụng của mình bằng cách truy cập trang xóa tài khoản hiện hành; chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn hoạt động hoặc khi cần cung cấp dịch vụ cho bạn, tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin cá nhân, chủ yếu là thông tin liên hệ của bạn, có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tuân thủ tài liệu với các yêu cầu quy định.

Nếu thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thay đổi hoặc nếu bạn không còn muốn dịch vụ của chúng tôi nữa, bạn có thể sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin đó bằng cách thay đổi trên trang chủ người dùng của chúng tôi hoặc gửi email cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected]

11. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

DesignBold có thể sửa đổi, sửa đổi hoặc cập nhật chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản DesignBold cụ thể của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang web của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] với bất kỳ câu hỏi liên quan đến Chính sách này.