Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với DesignBold.com, trang web và dịch vụ trực tuyến của DesignBold (“DesignBold”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Xin vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web có tại www.designbold.com (“trang web”, “dịch vụ”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận sử dụng này (“Thỏa thuận”) và tất cả các chính sách và hướng dẫn được kết hợp bởi tài liệu này. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả người dùng, thành viên, cộng tác viên và những người khác truy cập Dịch vụ (“Người dùng”).

Nếu bạn đang sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ thay mặt cho bất kỳ thực thể nào, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho thực thể đó và thực thể đó đồng ý bồi thường cho bạn và DesignBold vì vi phạm các Điều khoản này. Không có gì trong các Điều khoản này sẽ được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích của bên thứ ba.

Thỏa thuận này kết hợp các điều khoản của các tài liệu bổ sung sau đây, bao gồm tất cả các sửa đổi hoặc sửa đổi trong tương lai:

 • Thỏa thuận cộng tác viên
 • Chính sách bảo mật

1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DesignBold vận hành một nền tảng thiết kế trực tuyến và dịch vụ cấp phép truyền thông cho phép người dùng của chúng tôi tạo ra các thiết kế và cộng tác.

Để vào Dịch vụ, Người dùng cần đăng ký tài khoản DesignBold và cung cấp thông tin bao gồm địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu. Người dùng cũng có thể đăng ký với hồ sơ Facebook hoặc tài khoản Google của mình. Để được chấp nhận là Cộng tác viên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi nhận dạng ảnh hợp lệ.

Tất cả dữ liệu được yêu cầu trong quá trình đăng ký Dịch vụ sẽ được cung cấp đầy đủ và chính xác, miễn là yêu cầu của dữ liệu đó không mâu thuẫn với bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu nào. Bạn không bao giờ có thể sử dụng tài khoản của Người dùng khác mà không được phép. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho DesignBold ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. DesignBold sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

2. QUY TẮC DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm nào sau đây:

 • Sao chép, phân phối hoặc tiết lộ bất kỳ phần nào của Dịch vụ trong bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ “cào” tự động hoặc không tự động nào;
 • Sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn “robot”, “nhện”, “trình đọc ngoại tuyến”, v.v., để truy cập Dịch vụ theo cách gửi nhiều tin nhắn yêu cầu đến máy chủ DesignBold hơn là con người có thể tạo ra một cách hợp lý cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường;
 • Truyền thư rác, thư dây chuyền hoặc email không mong muốn khác;
 • Cố gắng can thiệp, làm tổn hại đến tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã mọi truyền đến hoặc từ các máy chủ chạy Dịch vụ;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt theo quyết định riêng của chúng tôi một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 • Tải lên dữ liệu không hợp lệ, vi rút, sâu hoặc các tác nhân phần mềm khác thông qua Dịch vụ;
 • Thu thập hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản, từ Dịch vụ;
 • Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào;
 • Mạo danh người khác hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức, thực hiện hành vi lừa đảo, che giấu hoặc cố gắng che giấu danh tính của bạn;
 • Can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Dịch vụ;
 • Truy cập bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài những nội dung được Dịch vụ cung cấp hoặc ủy quyền;

Chúng tôi có thể, mà không cần thông báo trước, thay đổi Dịch vụ; nói chung, ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc các tính năng của Dịch vụ cho bạn hoặc cho Người dùng; hoặc tạo giới hạn sử dụng cho Dịch vụ. Chúng tôi có thể chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời hoặc đình chỉ quyền truy cập Dịch vụ của bạn mà không cần thông báo và trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, kể cả nếu chúng tôi quyết định vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc không có lý do. Khi chấm dứt vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, bạn phải có được ủy quyền bằng văn bản từ DesignBold trước khi thiết lập một tài khoản khác. Nếu bạn cố gắng thiết lập một tài khoản khác mà không có được sự cho phép đó, DesignBold có thể cấm bạn vĩnh viễn khỏi Dịch vụ.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tương tác của bạn với những Người dùng DesignBold khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát các tranh chấp giữa bạn và những Người dùng khác. DesignBold sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tương tác của bạn với Người dùng khác hoặc cho bất kỳ hành động hoặc không hành động nào của Người dùng.

3. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Bạn đồng ý không gửi Nội dung người dùng rằng:

 • Là bất hợp pháp, lạm dụng, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, có hại, đe dọa, quấy rối, thô tục, phỉ báng, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc đáng ghét về chủng tộc hoặc dân tộc;
 • Có thể vi phạm luật bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu và người (hoặc người giám hộ hợp pháp của họ, nếu có), những người được thể hiện trong nội dung, nếu có;
 • Chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào;
 • Quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “thư rác”, “thư dây chuyền”, “kế hoạch kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác.

Theo hiểu biết tốt nhất của bạn, tất cả Nội dung người dùng và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi là trung thực và chính xác.

DesignBold không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn hoặc bất kỳ Người dùng hoặc bên thứ ba nào khác gửi hoặc gửi qua Dịch vụ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản nội dung đó và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò là một ống dẫn thụ động cho việc phân phối trực tuyến và xuất bản Nội dung người dùng của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng không chính xác, phản cảm, không phù hợp với trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn và bạn đồng ý rằng DesignBold sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn cáo buộc phải gánh chịu do Người dùng gây ra Nội dung.

Bằng cách xuất bản bất kỳ thiết kế nào có chứa Nội dung người dùng trên Dịch vụ, bạn cấp một cách rõ ràng và bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp cho DesignBold một bản quyền miễn phí, có thể cấp phép, có thể chuyển nhượng, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ, không độc quyền, trên toàn thế giới giấy phép sử dụng, tái tạo, sửa đổi, xuất bản, liệt kê thông tin liên quan, chỉnh sửa, dịch, phân phối, cung cấp, biểu diễn công khai, hiển thị công khai và tạo các tác phẩm phái sinh của tất cả Nội dung người dùng đó và tên, giọng nói và / hoặc tương tự của bạn như trong Nội dung người dùng của bạn, toàn bộ hoặc một phần, và dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào, dù được biết đến hay sau đây được phát triển, để sử dụng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Dịch vụ và DesignBold, bao gồm nhưng không giới hạn quảng bá và phân phối lại một phần hoặc tất cả Dịch vụ (và các công cụ phái sinh của chúng) trong bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào.

4. RIÊNG TƯ

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của Người dùng. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và dữ liệu tổng hợp của bạn như được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi và để thu thập, sử dụng, chuyển giao và xử lý thông tin cá nhân của bạn.

5. BẢO MẬT

DesignBold quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể đánh bại các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không phù hợp. Bạn thừa nhận rằng bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn có nguy cơ của riêng bạn.

6. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, nhà quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không được DesignBold sở hữu hoặc kiểm soát. DesignBold không xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba như vậy. Nếu bạn truy cập trang web của bên thứ ba từ Dịch vụ, bạn sẽ tự chịu rủi ro và bạn hiểu rằng Thỏa thuận này và Chính sách bảo mật của DesignBold không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web đó. Bạn giải tỏa rõ ràng DesignBold khỏi mọi và mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào. Ngoài ra, các giao dịch của bạn với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Dịch vụ, bao gồm thanh toán và giao hàng, và bất kỳ điều khoản nào khác (như bảo hành) chỉ nằm giữa bạn và các nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng DesignBold sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo như vậy.

7. KHÔNG BẢO HÀNH

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như hiện tại” và “có sẵn”. Sử dụng dịch vụ là nguy cơ của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, dịch vụ được cung cấp mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, DesignBold, các công ty con và người cấp phép của nó không đảm bảo rằng nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung người dùng và Stock Media, là chính xác, đáng tin cậy hoặc chính xác; dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; dịch vụ sẽ khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào, không bị gián đoạn hoặc an toàn; rằng bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi sẽ được sửa chữa; hoặc rằng dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác. Bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng dịch vụ đều được tự chịu rủi ro và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của mình hoặc mất dữ liệu do việc tải xuống hoặc sử dụng dịch vụ đó.

DesignBold không bảo đảm, chứng thực, bảo đảm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua dịch vụ DesignBold hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ siêu liên kết nào và DesignBold sẽ không phải là bên tham gia hoặc theo bất kỳ cách nào theo dõi bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. với bất kỳ câu hỏi liên quan đến Chính sách này [email protected] với bất kỳ câu hỏi liên quan đến Thỏa thuận này.