THỂ LỆ VÒNG 2


Bình chọn cho bài thi yêu thích tại đây

Ban tổ chức đã chọn ra 10 bài thi xuất sắc nhất. Các bạn có thể bình chọn cho bài thi yêu thích của mình từ ngày 15/05-22/05/2017​

Lễ trao giải​

Hai bài thi xuất sắc nhất sẽ được công bố tại lễ trao giải vào ngày 25/05/2017


10 BÀI THI XUẤT SẮC (VÒNG 1)View this Design
Tác giả
Nguyễn Phan Tân Trúc
View this Design
Tác giả
Phạm Thị Thu Hiếu
View this Design
Tác giả
Nguyễn Nguyên Cát Vy
View this Design
Tác giả
Phan Trần Gia Bảo
View this Design
Tác giả
Trần Quốc Hiếu
View this Design
Tác giả
Nguyễn Chí Trung
View this Design
Tác giả
Võ Minh Nhựt
View this Design
Tác giả
Nguyễn Hoàng Hoa
View this Design
Tác giả
Ngô Trần Hồng Duyên

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI